Söderhamns Byggröjning erbjuder följande tjänster:

*Snöröjning
*Sandning
*Sopning
*Markarbete
*Lastning
*Lossning

 

Holder parktraktor med redskap för gräsklippning, sopning samt snöröjning.

Diverse olika lastbilstransporter

Företaget erbjuder även städning av byggarbetsplatser och diverse industrirengöring/sanering.

Alla våra anstälda har SSG-utbildning!

Kontor

 Besöks adress: 
 Flygstaden                        Byggnad 78

Telefon kontor:  0270-17100

Fax:                       0270-17130

E-post:     ann@byggrojning.se

För beställning av fordon:

Mattias:                  0702617904

E-post    mattias@byggrojning.se

Niklas:                    0706773638

E-post:   niklas@byggrojning.se

 

 

 

 

Söderhamns byggröjning

Söderhamns Byggröjning bildades på hösten 1989. Företaget sysslade då enbart med rivnings- och röjningsarbeten på byggarbetsplatser runt om i hälsinge kommunerna.

 

År 1990 införskaffades den första hjullastaren som fick i uppdrag att hjälpa till på Realias byggarbetsplats "Sofiedal" i Hudiksvall där 101 lägenheter uppfördes.
När så infrastruktursatsningarna med ny järnväg, Hällåsen- och Norralatunneln och ny E4 påbörjades, utökades maskinparken till 6 stycken hjullastare.

 

      

År 2001 utökade vi vårt verksamhetsområde till att även erbjuda bygg- och snickeri arbeten. Två snickare med mångårig yrkesvana anställdes i företaget.
De har nästan uteslutande utfört snickeriarbeten åt industrin, men har även hunnit med att uppföra ett par fritidshus i Söderhamns skärgård.

 

       

År 2005 tog vi över Norlunds Containertjänst med 3 stycken lastväxlarbilar som kör för Sita Sverige AB.

 

   

I januari 2008 blev det vi som fick skriva på kontraktet, i konkurrens med en handfull andra åkerier, att få förtroendet att sköta utlastningen av Arizona Chemical AB:s färdiga produkter i Sandarne. Ett riktigt prestigeuppdrag!

I och med det uppdraget bildades Sandarne Lastmaskiner AB som drivs parallellt med Söderhamns Byggröjning AB.

För tillfället förfogar dessa två bolag tillsammans över 21 stycken enheter fördelade på 7 st hjullastare, 3 st truckar, 1 st Holder parktraktor, 1 st Bobcat, 6 st budbilar samt 3 st lastväxlarbilar med släp.

På företagets kundlista står idag kommunen, industrin samt några av de större byggfirmorna i länet.

 

     

Söderhamns Byggröjning är sedan några år tillbaka etablerat på Flygstaden utanför Söderhamn där vi har en egen verkstad med smörjgrop och tvätthall för tyngre fordon.

 

Den här hemsidan har haft [counter] besökare.