Välkommen till Söderhamns Byggröjning AB!

Vi är ett Söderhamnsbaserat företag inom riv-och röjningsarbeten, industrisanering samt entreprenad.

 

     

Entreprenad & Vägunderhåll

Last- och lossningsarbeten, markarbeten samt lastbilstransporter. Vi har 10st hjullastare mellan 5-15 ton. Vi utför vägunderhåll med snöröjning, sandning och sopning/sandupptagning.

Bygg & Industrisanering

Bygg och industrisanering med högtrycksspolning, is/kolsyreblästring, mögelsanering, cisternrengöringar, och manuell sanering. Vi har en markrengöringsrobot med vakuumpump för både industrigolv, betongplattor, stenplattor och asfalt.

In & Utlastning industri

Vi utför stuffning av containrar, styckegods, flis, bark, virkeslastning samt lastning och lossning av bulk. Vi har egen personal och maskiner för arbetet och anpassar oss efter era behov!

Riv & Röjning

Vi utför alla former av rivning och röjning, stort som litet! Maskinell, manuell och sortering. Vi river hela hus, vatten, brand - eller andra skador. Bilningsarbeten, flexning samt utför förberedande rivningsarbeten före exempelvis en byggnation.

Aktuellt

Vinterväghållning

Söderhamns Byggröjning har tecknat avtal om vinterväghållning i Söderhamns Kommun åren 2015-2018. Ett spännande uppdrag som kräver ca 25 enheter.

Sopning & Sandupptagning

Söderhamns Byggröjning har fått förtroendet att sköta sandupptagning för Söderhamns största bostadsföretag Faxeholmen. Läs mer… 

Vår film

Se vår film med ett axplock från vår verksamhet.

Mögelsanering

Vi utför mögelsanering. Metoden är effektiv, torr och lämnar inte restprodukter. Kontakta oss för mer information.

Söderhamns Byggröjning AB
Bläckhornsvägen 3
826 73 Sandarne
Telefon kontor:  0270-171 00

Post- & Faktureringsadress:
Söderhamns Byggröjning AB
Box 49
826 73 Sandarne

Mattias: 070-261 79 04
E-post:    mattias@byggrojning.se

Niklas: 070-677 36 38
E-post:   niklas@byggrojning.se

Vi håller oss uppdaterade och har besökt
årets Maskinmässa i Stockholm! Juni 2018.